عرش دل مقامت ای معلم            جاودانه نامت ای معلم

 ای مبشر کمال ای تجلی امید               کز فروغ خاطرت مهر معرفت دمید

 از نسیمت ای بهار بشکفد شکوفه ها      وز فروغت ای سحر روشنی شود پدید

در ره رسالتی هم عنان انبیا                  در شکوه و رتبتی همطراز با شهید

 با زبان غنچه آشنایی                          رهروان وادی طلب را رهنمایی

 عرش دل مقامت ای معلم                               جاودانه نامت ای معلم

 

 

تقدیم به مربیان پیش دبسنانی آن ها که عاشقانه می سوزند تا انسان عاشق بسازند ...

و تقدیم به همه ی معلمان ایران و همه ی معلمان جهان.

به یاد روز هایی که دانش آموزام تو روز معلم  برام جوراب، زیر پیرهن، تخم مرغ، نون تازه و ... می آوردند. بعضی ها یه دسته گل می آوردن . روز معلم  پخش شدن بچه ها تو باقچه های اطراف مدرسه برای چیدن گل لاله و .. دیدن داشت. مخصوصا اون دخترای کوچیک کلاس اولی که با شرم و حیای خاص خودشون برام گل می آوردن و با خنده های معصومانه روشونو اون طرف می کردن و بهم گل می دادن.

یاد اون روزای بچه گیام  که با اشتیاق به دنبال یه کادوی خوب برا معلما مون این درو اون در می زدم آخرشم نمی تونستم کادوی مناسب گیر بیارم.یاد آون روزی بخیر که همین سرود بالایی رو همراه گروه سرود دانش آموزی  در حضور وزیر آموزش و پرورش ( اقای دکتر نجفی ) خوندیم و ...

 روز معلم واقعا بهترین روز دنیاست .چه برای معلما چه برای بچه ها.

 روز معلم مبارک