بسمه تعالی

1

جمله ی ذیل در راستای نقش الگویی مربی است. آن را با انتخاب گزینه ی مناسب تکمیل کنید.

دانش آموزان آنگونه که ما  ______ تربیت نمی شوند، بلکه آنگونه که ما  ______ تربیت می شوند.

الف) هستیم   می گوییم    Ο                                  ب) می گوییم _ هستیم  Ο                                

2

در بیان داستان های قرآنی مربوط به حضرت ابراهیم (ع)  کدام داستان برای بیان در کلاس پیش دبستانی اولویت دارد؟

الف) داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل (ع)و آمدن گوسفند از بهشت Ο

ب) داستان ساختن خانه ی خدا توسط حضرت ابراهیم به کمک فرزندش Ο

ج) داستان مهاجرت و انتقال  هاجر و اسماعیل به سرزمین خشک مکه Ο

3

روخوانی قرآن در دوره ی پیش دبستانی به معنای  ...  .

الف) حرف آموزی است Ο                                                                 ب) نماد آموزی است Ο

ج) تصویر خوانی است    Ο                                                                د ) روان خوانی است Ο

4

کدام گزینه جزء روش تدریس و ارائه ی مطالب در حوزه ی قرآن کریم  در دوره ی پیش دبستانی نیست ؟

الف) بازی، شعر و قصه  Ο                                                  ب) کاردستی و گردش علمی Ο

ج) مشاهده و بحث و گفت و گو Ο                                             د) بیان پند و اندرز Ο

5

کدام گزینه در ارتباط با انس با قرآن کریم صحیح است ؟

الف)همه ی کودکان حق دارند در فرایند انس با قرآن از طرف مربی موفق قلمداد شوند. Ο

ب) هدف انس با قرآن کریم پرورش افراد نخبه است. Ο

ج) در انس با قرآن آموزش حد خاصی از مطالب ( محتوا) مورد نظر است. Ο

6

کدام گزینه در ارتباط با انس با قرآن کریم صحیح  نیست ؟

الف) دادن جایزه خوب نیست و باید از انگیزه های درونی استفاده کرد. Ο

ب) دانش آموزان باید تعداد خاصی از سوره های کوچک (حد اقل 3 سوره ) را حفظ کنند. Ο

ج) استفاده از نوار قرآن بر کتاب قصه ی قرآن اولویت دارد. Ο

7

آیه ی مبارکه ی      فَقْرَءو ا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن     اشاره دارد به اصل آموزشی  ...

الف) آموزش قرآن به زبان کودکان   Ο                                             ب) استمرار و مداومت Ο

ج) آموزش بر اساس لطف و رحمت الهی   Ο                                        د) پاداش و تنبیه Ο

8

تاکید بر برنامه های آموزشی در دوره ی پیش دبستان بر مبنای انس با قرآن یعنی

الف) هر زنگ بخشی از برنامه های روزانه به قرآن اختصاص یابد. Ο

ب)  روزانه حداقل  دو زنگ به آموزش قرآن اختصاص یابد. Ο

ج) روزانه حدود 30 دقیقه به صورت غیر متوالی به آموزش قرآن اختصاص یابد. Ο

9

نمایش خلاق با   ------  شروع می شود.

الف)شخصیت پردازی  Ο                               ب)بیان قصه ای پر تحرک Ο

ج)انتخاب بازیگرانΟ                                     د)انتقاد منصفانه Ο

10

نمایش خلاق( وانمود بازی) روی دیگر سکه ی ______  است

الف) قصه گویی  Ο                                ب) تئاتر Ο

ج) صحنه پردازی  Ο                                    د) شخصیت پردازی Ο

11

کدام گزینه از ویژگی های نمایش خلاق نیست؟

الف) خلق الساعه و فی المجلس است.  Ο                                          ب) گفتاری توام با حالات و حرکات است. Ο

ج ) دارای سناریو و طرح قبلی است. Ο                                          د) عامل تماشاگر در آن مطرح نیست. Ο

12

کدام یک از بازی های زیر در درمان اختلالات گویایی از قبیل لکنت زبان موثر است؟

الف) نقاشی با فوتک   Ο                                                                          ب) نفاشی با انگشت Ο

ج) نقاشی با رنگ گواش    Ο                                                                    د) نقاشی مداد شمعی Ο

13

تشویق کودکان بیش فعال به انجام کدام یک از فعالیت های ذیل برای درمان آن مفید  نیست ؟

الف) ورزش و فعالیت های بدنی    Ο                                          ب) واگذاری مسئولیت های سنگین به آن ها  Ο

ج) خوردن و خابیدن منظم   Ο                                                  د) کنترل آن ها از طریق فشار و اجبار Ο

14

اسید های چرب (امگا 3)که از مواد غذایی مفید برای کودکان به شمار می روند، در کدام دسته از مواد غذایی ذیل به وفور یافت می شوند؟       

      الف ) شیر و لبنیات    Ο                                                               ب) غذاهای دریایی Ο 

ج) روغن بادام زمینی و زیتون    Ο                                                             د) گوشت پرندگان Ο

15

مصرف کدام دسته از مواد غذایی زیر در کودکان بیش فعال توصیه نمی شود؟

الف) شکر و نوشابه  Ο                                          ب) مواد غذایی حاوی رنگ های مصنوعی Ο

ج) چای و قهوه   Ο                                                                   د) همه ی موارد Ο

16

کدام گزینه جزء ویژگی های عمده ی اختلال بیش فعالی  نیست ؟

الف) تحرک و فعالیت زیاد   Ο                                                      ب) رفتار های تکانشی Ο

ج) خوردن و خوابیدن نا منظم  Ο                                                   د) اختلال در توجه و تمرکز Ο

17

چرا نمایش خلاق برای کودکان از سنین پیش دبستانی تا 9 سالگی  مناسب تر از کودکان بزرگ تر است؟

١8

آخرین گام در اجرای نمایش خلاق چیست؟شرح دهید

19

استفاده از فعالیت های هنری و کارهای دستی در شناخت  و تعمیق کدام دسته از مفاهیم آموزشی موثر است؟

20

فعالیت های هنری و دستی در پاسخ به حس کنجکاوی و بروز خلاقیت در کودکان چه نقشی دارد؟

 

با آرزوی  موفقیت، شادکامی و سلامتی برای مربیان پیش دبستانی فهیم ،وظیفه شناس و تلاش گر      

  حمیدرضا محمد بیگی بهار ٩٠