سلام

    مجله ی وزین رشد پیش دبستانی مقاله ی آشنایی با فعالیت های هنری لازمه ی کار کودک و مربی را در دوره ی سوم پاییز 1390 چاپ نموده است. از اعضای هیئت محترم تحریریه اساتید محترم جنابان مسعود تهرانی فرجاد‘ مرتضی مجد فر‘ مرتضی طاهری‘ فریده عصاره و شیرین برزین سپاسگزارم. لازم می دانم مراتب سپاس ویژه ی خود را از سردبیر ارجمند مجله سرکار خانم دکتر فرخنده مفیدی ( استاد بزرگوارم) اعلام نمایم. همچنین  از مدیر داخلی مجله خانم شهلا فهمیمی‘ ویراستار آقای بهروز راستانی‘ طراح گرافیک خانم مهسا قبایی و سردبیر ارجمند جناب آقای محمد ناصری تشکر می نمایم.

حمید رضا محمد بیگی

لینک مطلب:

 

www.roshdmag.ir/newsdetail-473-fa.html